Dofinansowanie z RPOWŚ na lata 2007-2013

P.H.U "PROMESA" Sp. z o.o. jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, konkurs zamknięty nr 1.1.1.
Projekt pt. ,,Poprawa poziomu technologicznego produkcji P.H.U. ‘’PROMESA’’ Sp. z o.o. Kielce – Zakład Stolarki Okiennej i Mebli Biurowych Włoszczowa’’.

Wniosek został złożony 16.06.2008r.
Uchwałą z dnia 12.12.2008r Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał kwotę dofinansowania: 536.000,00 zł na zakup 5 maszyn, co stanowi wnioskowane 40% wartości kosztów kwalifikowanych, pozostałe 60% stanowi wkład własny spółki.
Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1.340.000,00 zł
Całkowita wartość projektu wynosi 1.634.800,00 zł. (VAT nie jest kosztem kwalifikowanym)
Z projektem związane jest zatrudnienie 11 osób.