Πιστοποιητικό αντοχής σε φωτιά-αντίσταση EI60, EI30

Στις 25 Αυγούστου 2012 η εταιρεία μας απέκτησε το πιστοποιητικό αντοχής στη φωτιά των θυρών μας.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες γι 'αυτό σας καλούμε να επισκεφθείτε το σελιδοδε'ικτη "Πιστοποιητικά".