ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΦΕΙΟ / ΕΜΠΟΡΩΝ

Kinga Adach - Ι διοίκηση
tel. (041) 394 49 81
biuro@prommax.com.pl


Υποκατάστημα/τοπικό γραφείο

Οδός Batalionów Chłopskich 77, 25-671 KIELCE
Tηλέφωνο/φαξ : (041) 346 30 82

Prommax Factory Unit -PROMESA GROUP

29-100 WŁOSZCZOWA,
Οδος Jedrzejowska 116
Tηλέφωνο/φαξ :(041) 394 49 81
biuro@prommax.com.pl
www.prommax.com.pl


Στοιχεία της εταιρείας:

PHU PROMESA SP. Z O.O.
Οδός Batalionów Chłopskich 77, 25-671 Kielce
ΦΠΑ : 959-15-61-774 REGON: 292696305
KRS 0000145417
Mετοχικό κεφάλαιο: 2.000.000,00

Φόρμα επικοινωνίας: