ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΦΕΙΟ / ΕΜΠΟΡΩΝ

Natalia Dębowska - Export Sales Manager
phone: 0048 519 517 461
natalia.debowska@prommax.com.pl


Υποκατάστημα/τοπικό γραφείο

Οδός Batalionów Chłopskich 77, 25-671 KIELCE
 

Prommax Factory Unit

29-100 WŁOSZCZOWA,
Οδος Jedrzejowska 116
biuro@prommax.com.pl
www.prommax.com.pl


Στοιχεία της εταιρείας:

PROMMAX STOLARKA SP. Z O.O.
Οδός Jędrzejowska 116, 29-100 Włoszczowa
ΦΠΑ : 609-00-75-009 REGON: 369998685
KRS 0000728309
Mετοχικό κεφάλαιο: 50.000,00

Φόρμα επικοινωνίας: